شرکت هلیکوپتری نوید توانایی آموزش در سطوح مختلف برای خود و شرکت‌های دیگر را به نحو مطلوب داراست و ما طیف گسترده دوره‌های آموزشی ذیل را پیشنهاد می‌کنیم:

  • تایپ هلیکوپتر
  • اطفاء حریق
  • پرواز با دستگاه
  • پرواز دریا و خشکی
  • پرواز زمین شناسی
  • جابجایی مریض
  • تجسس و نجات
  • لرزه نگاری
  • حمل بار خارجی
آموزش

آموزش