اطلاعات ناوگان

ناوگان شرکت خدمات هلیکوپتری نوید شامل:

نوع بالگرد تعداد
Mi-171 ١٣
Bell-412 ۶
Bell-205 ۴

 

ناوگان شرکت جهت انجام ماموریت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده‌اند:

  • پشتیبانی از عملیات نفت و گاز در حوزه‌های دریایی
  • عملیات حمل بار خارجی (Sling)
  • عملیات اورژانس پزشکی
  • عملیات اطفاء حریق
  • عملیات VIP
  • عملیات امداد و نجات
  • حمل و نقل مسافر

 

اطلاعات ناوگان

اطلاعات ناوگان