طی حکمی  از سوی رییس محترم جمعیت هلال احمر جناب آقای کاپیتان منوچهر رسولی بعنوان مدیرعامل شرکت خدمات هلی کوپتری نوید منصوب گردید.