مراسم ختم خلبان شهید شهسواری با حضور مدیر عامل محترم و کارکنان شرکت هلی کوپتری نوید
مسجد نور تهران