در مورخه ۹۸/۶/۲۲ به وسیله یک فروند بالگرد هلال احمر مستقر در تهران پرواز امدادی به منظور نجات یک مجروح در کوه های شمال تهران به مدت یک ساعت طی ۳ صورتی انجام و مجروح به بیمارستان میلاد منتقل گردید.