ماموریت
شرکت خدمات هلیکوپتری نوید مصمم است با گسترش کمی و کیفی خدمات پروازی در چارچوب بالاترین استانداردهای بین المللی و با رعایت بالاترین ضرایب ایمنی نقش عمده‌ای در روند توسعه و سازندگی کشور ایفا نموده و در راستای اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روز به روز در پیشرفت صنعت هوایی کشور موثرتر باشد.
شرکت خدمات هلیکوپتری نوید تلاش دارد با بهره مندی از تجارت کارکنان متعهد و متخصص و با اجرای ایمن ماموریت‌های پروازی درارتقاء فعالیت های پروازی هلیکوپتری کشور سهیم باشد.
رشد و توسعه صنعت حمل و نقل، شرایط جغرافیایی متنوع و در عین حال حادثه خیز بودن کشور، نیاز روزافزون به ارائه خدمات پرواز امدادی را توجیه می‌کند.

چشم انداز
دستیابی به استانداردهای جهانی در سطح خاورمیانه جهت حضور فعال در سازندگی کشور با اولویت پروازهای امدادی هوایی واقتصادی در راستای کسب حداکثر رضایت مندی مشتری.

ارزش‌ها
ایمنی
کیفیت
تمرکز بر روی خواست مشتری
کار گروهی
صداقت و اخلاق

اهداف
١- رعایت ایمنی به عنوان اصل غیر قابل مصالحه و اساسی در تمامی سطوح شرکت.
٢- ارائه خدمات هوایی امدادی و تجاری با رویکرد ارائه طرح های بهینه، موثر، در حداقل زمان ممکن، قابل رقابت.
٣- استفاده از متخصصین با تجربه و دارای صلاحیت علمی و بهره گیری از کار گروهی منسجم در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های شرکت.
۴- مسئولیت پذیری،انجام شفاف امور شفافیت، متعهد بودن به تکالیف و پاسخگو بودن.
۵ -دستیابی به بالاترین سطح رضایت مندی مشتری.