فرصت‌های شغلی

چرا شرکت هلی کوپتری نوید؟

شرکت خدمات هلیکوپتری نوید تلاش خود را برای بهبود فعالیت مستمر در تمامی زمینه‌ها انجام می‌دهد، همچنین برای تکمیل نیروی کاری خود به دنبال افرادی است که سابقه درخشانی در بخش هوایی داشته‌اند این شرکت در طول ٢١ سال گذشته به طور مستمر در حال رشد و پیشرفت بوده است. اساساً ما معتقد به این حقیقت هستیم که سرمایه این شرکت، گروه پروازی و کلیه پرسنل آن هستند. تعهد کاری و پیگیری مستمر کارکنان این شرکت باعث شده تا ما به عنوان شرکتی مهم در زمینه خدمات هوایی مبدل گردیم. هر فردی در هر موقعیت شغلی به دنبال پیشرفت در حرفه و یادگیری از بهترین‌ها در این صنعت باشد، لذا به کلیه افرادی که به ما اعتماد کردند و شرکت هلیکوپتری نوید را برای محیط جدید کاری خود انتخاب کردند خیر مقدم می گویم.