درباره ما

مشتريان شركت

شرکت توانير نفت و گاز پارس صدا و سيما
وزارت نيرو
شرکت توانير
وزارت نفت
شركت نفت و گاز پارس
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
شرکت نفت مناطق مرکزي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي
وزارت نفت
شرکت نفت مناطق مرکزي
شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان شركت ملي نفت ايران سازمان آب و برق خوزستان
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان شركت ملي نفت ايران
مديريت اكتشاف
وزارت نيرو
سازمان آب و برق خوزستان
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شركت لرزه نگاري تراس پرشيا مركز اورژانس استان يزد
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شركت لرزه نگاري تراس پرشيا مركز اورژانس استان يزد
مركز اورژانس استان زنجان مركز اورژانس استان همدان مركز اورژانس استان البرز
مركز اورژانس استان زنجان مركز اورژانس استان همدان مركز اورژانس استان البرز
مركز اورژانس استان گيلان مهندسين مشاور كنكاوان شرکت فجر پشتیبان
مركز اورژانس استان گيلان مهندسين مشاور كنكاوان شرکت فجر پشتیبان
شرکت هلیکوپتری البرز شرکت خاک آزما شرکت هلی پارس
شرکت هلیکوپتری البرز شرکت خاک آزما شرکت هلی پارس
مركز اورژانس استان لرستان مركز اورژانس چابهار
مركز اورژانس استان لرستان مركز اورژانس استان سيستان و بلوچستان (چابهار)