درباره ما

مديران ارشد

عضو هيات مديره نام و نام خانوادگي: محمد ولی بیرانوند

سمت: سرپرست شركت و عضو هيات مديره

متولد:

سوابق تحصيلي: ليسانس هوانوردي دانشگاه امين (دپارتمان هوايي)

آدرس پست الكترونيك:

مهارت‌ها
 • خلباني بازرگاني (CPL) سازمان هواپيمايي کشوري
 • خلبان آزمايشگر بالگرد M171 روسيه سن پترزبورگ دانشگاه هوايي اسپارک
 • استاد خلبان بالگرد M171 اوکراين دانشگاه هوايي کريمانچوک
 • خلبان بالگردهاي 205 و 206 دانشکده پرواز هوانيروز


سوابق حرفه‌اي
 • مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت خدمات هلي کوپتري نويد
 • رييس مرکز پايش و سنجش مرکز مطالعات راهبردي ناجا
 • فرمانده هواپيمايي نيروي انتظامي
 • جانشين فرماندهي هواپيمايي ناجا
 • معاون اطلاعات فرماندهي هواپيمايي ناجا
 • معاون حفاظت و پيشگيري حفاظت اطلاعات فرماندهي ناجا
 • کسب مجوز اولين فرودگاه مستقل پليس در ايران و جهان براي اولين بار (فرودگاه شهيد آريافر ناجا شهر ري)


فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي
 • رييس گروه علمي هوايي معاونت تربيت و آموزش ناجا
 • مدرس دپارتمان هوايي دانشگاه امين ناجا
 • رييس ورزش‌هاي هوايي ناجا
 • عضو کميته‌ي فضايي کشور
 • کسب رتبه اول در رشته درک مفاهيم قرآن کريم در مسابقات سراسري ناجا
 • تايف کتاب تهديدات و آسيب پذيري‌هاي مشاغل هوايي و ارايه پنچ مقاله علمي در راستاي ارتقاي ايمني و امنيت پرواز