درباره ما

مديران ارشد

مديران ارشد نام و نام خانوادگي: سعيد گودرزي

سمت: سربازرس فنی

متولد: سال ١٣٤٧ شمسي

سوابق تحصيلي: كارشناسي مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما

آدرس پست الكترونيك:

مهارت‌ها
 • دوره اویونیک و الکتریک و اینسترومنت هلیکوپتر از كشور روسيه Mi-171
 • دوره پیشرفته بازدیدهای دوره‌ای 500 و 1000 ساعته موتور و بدنه هلیکوپتر از كشور بلاروس Mil-171 و اخذ گواهی نامه استادی و تدریس موتور و بدنه
 • دوره اویونیک، الکتریک، رادیو، اینسترومنت، موتور و بدنه هلیکوپتر Mi-171
 • دوره بدنه هلیکوپتر Bell-412
 • دوره سری موتورهای هلیکوپتر Bell-212 (PT-6T)
 • دوره کامل Part M (صلاحیت تداوم پروازی)
 • دوره کامل CAME (نظامنامه تداوم صلاحیت پروازی)
 • دوره کامل مقررات بین المللی هوائی و Operation Manual (OM)
 • دوره کامل الزامات مربوط به تأسیس مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما (Part 145)
 • دوره کامل نظامنامه مربوط به مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما (MOE)
 • دوره کالاهای خطرناک
 • دوره ISO-9001-2008 سیستم مدیریت کیفی
 • دوره آموزش ارزیابی و ممیزی ISO-9001-2008


سوابق حرفه‌اي
 • مدیر فنی شرکت هوائی آرتا کیش و آریا تور (از سال 1380 تا 1383)
 • مکانیک در شرکت هلیکوپتری نوید ایر (از سال 1383 تا 1386)
 • مکانیک و بازرس فنی شرکت هلیکوپتری نوید ایر (از سال 1386 تا 1392)
 • سرپرست ایستگاه پیام شرکت هلیکوپتری نوید ایر (از سال 1392 تا 1397)
 • سربازرس فنی شرکت هلیکوپتری نوید ایر (از سال 1397)


گواهي‌نامه‌ها
 • گواهینامه موتور و بدنه (پایه)
 • گواهینامه موتور و بدنه هلیکوپتر Mil-171 (TB3 -117-BMA)
 • گواهینامه موتور و بدنه هلیکوپتر Bell -212 (PT6T 3B)
 • گواهینامه هواپیمائی پایپر(PA-28-161)
 • گواهینامه تایپ هلیکوپتر Mil-171 (B1)
 • گواهینامه تعمیرات رده اورهال (CAT C) هلیکوپتر Mil-171
 • گواهینامه الکتریک (پایه)
 • گواهینامه تعمیرات C1, C4, C9, C10, C12, C17, C20, C22