درباره ما

مديران ارشد

مديران ارشد نام و نام خانوادگي: مهدی شهرابی فراهانی

سمت:

متولد: سال ١٣٣٧ شمسي

سوابق تحصيلي: کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی از دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد مدیر امور دفاعی (گرایش هوائی) از دانشگاه امام حسین (ع)

آدرس پست الكترونيك:

مهارت‌ها
 • مدارک تخصصی پروازی براي CPL: 2877 وATPL : 1840
 • کارشناسی مدیریت ایمنی و بررسی سوانح
 • مربیگری دروس زمینی هلیکوپتر و هواپیما و ایمنی پرواز
 • استادی پروازی بالگرد میل 17
 • مجموع ساعت پرواز : 3700 ساعت


دوره‌هاي آموزشي
 • آموزش زبان انگلیسی 6 ماه سازمان هواپیمائی کشوری پادگان قلعه مرغی سال 1362
 • آموزش دوره هواپیمای تک موتوره بونانزا سازمان هواپیمائی کشوری قلعه مرغی سال 1363-1362 در حدود 50 ساعت P.P.L
 • آموزش زبان انگلیسی 6 ماه در مرکز آموزش شهید وطن پور هوانیروز
 • آموزش بالگرد 205 و 206 در مرکز آموزش شهید وطن پور هوانیروز سال 1364 و 200 ساعت پرواز و کلاسهای زمینی
 • آموزش بالگرد هیوز 300 در نیروی هوائی سپاه
 • آموزش بالگرد میل 17 در روسیه 3 ماه
 • آموزش مدیریت ایمنی پرواز و بررسی سوانح هوائی در دانشگاه شهید ستاری نیروی هوائی ارتش به مدت یک سال
 • آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه توسط سازمان انرژی اتمی ایران
 • آموزش طرح تحول دکترین‌ها و نظامات
 • آموزش روشهای نوین، پیشگیری و مقابله با حریق جنگل و احیاء پس از آتش سوزی
 • آموزش تخصصی تجسس و نجات هوائی ویژه هوانوردان
 • آموزش دوره روش تدریس MOI از طرف سازمان هواپیمائی کشوری
 • آموزش دوره CRM موسسه صفائن فر
 • آموزش دوره LEVEL 4 از طرف سازمان هواپیمائی کشوری در شرکت هلیکوپتری نوید
 • آموزش مجدد CRM در شرکت نوید از طرف سازمان هواپیمائی کشوری در سال 1389


سوابق حرفه‌اي
 • خلبان شرکت هلیکوپتری نوید (هلال احمر) به مدت 9 سال
 • معاون عملیات و استاد خلبان شرکت هلیکوپتری نوید (هلال احمر) به مدت 5 سال و معاونت عملیات شرکت هلی آریا کیش به مدت 1 سال
 • جانشین رئیس هیئت مدیره شرکت هلیکوپتری نوید به مدت 5/1 سال
 • معاون ایمنی پرواز و زمینی نیروی هوائی سپاه به مدت 5 سال
 • مدیر ایمنی پرواز نیروی هوائی سپاه به مدت 3 سال
 • مدیر بالگرد معاونت عملیات نیروی هوائی سپاه به مدت 7 سال
 • معاون عملیات پایگاههای هوائی سپاه به مدت 2 سال
 • نماینده نیروی هوائی سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح در مباحث عملیاتی بالگرد
 • نماینده نیروی هوائی سپاه در وزارت کشور به مدت 5 سال جهت انتخابات کشور (مجلس و ریاست جمهوری)
 • نماینده نیروی هوائی سپاه در مراسم ارتحال حضرت امام و عضو کمیسیون
 • نماینده نیروی هوائی سپاه در سفرهای ریاست جمهوری و VIP
 • نماینده شرکت نوید در حراست سازمان هواپیمائی کشوری به مدت یک سال
 • عضو کمیسیون استاندارد و یکنواخت سازی وزارت دفاع (تجهیزات هواپیما و بالگرد)
 • شرکت در تیم های بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح در سازمانهای نظامی و غیر نظامی
 • سرپرستی تیم های اعزامی به خارج از کشور جهت برگزاری دوره آموزش سیمولاتور
 • سرپرستی و یا شرکت در تیم های بررسی سوانح هواپیما و هلیکوپتر
 • استاد داور در دانشگاه امام حسین (دافوس) جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، مدیریت ایمنی و پیشگیری از سوانح
 • استاد مشاور در دانشگاه امام حسین جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، مدیریت ایمنی و پیشگیری از سوانح


تاليفات
 • مدیریت ایمنی و پیشگیری سوانح مورد استفاده در دانشکده پروازی نیروی هوائی سپاه
 • دستورالعمل و تجسس و نجات و رسکیو مورد استفاده نیروی هوائی سپاه
 • دستورالعمل‌های پروازهای VIP
 • دستورالعمل ایجاد پد هلیکوپترها در هلی‌پدها و پایگاه‌های هوائی
 • تهیه چک لیست‌های هلیکوپترهای روسی
 • دستورالعمل‌های مانورهای مخصوص بالگردهای روسی
 • تهیه دستورالعمل های عملیاتی مانورها و زرمایش های هوائی متعدد و مراسم ارتحال حضرت امام، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و ... در نیروی هوائی سپاه
 • تهیه دستورالعمل ایمنی و عملیاتی جهت سوار و پیاده شدن و رعایت موارد ایمنی بالگردهای شرکت نوید
 • تهیه دستورالعمل اعزام کارکنان پروازی جهت آموزش سیمولاتور در خارج از کشور


برگزاری آموزشهای تخصصی
 • آموزش مدیریت ایمنی و پیشگیری از سوانح جهت دوره‌های عالی دانشگاه امام حسین 4 دوره
 • آموزش دروس زمینی(هلیکوپتر) نیروی هوائی سپاه
 • آموزش ایمنی و پیشگیری از سوانح جهت معاونین و مدیران ارشد هلال احمر در 3 دوره