درباره ما

مديران ارشد

مديران ارشد نام و نام خانوادگي: مهدي قوي فكر فخر

سمت: معاونت مالي و اداري

متولد: سال ١٣٤٦ شمسي

سوابق تحصيلي: ليسانس حسابداری از دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مرکز سال 1372
کارشناسي ارشد (معادل) مدیریت اجرائی از دانشگاه تهران سال 1393
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران سال 1395
دانشجوي دكتري مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پردیس از سال 1396

آدرس پست الكترونيك:

مهارت‌ها
 • عضو انجمن حسابداری خبره ایران
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو انجمن مهندسین مالی ایران


سوابق حرفه‌اي
 • حسابرس ارشد در موسسه حسابرسی رایان (بیات رایان) - 1368 لغايت 1372
 • مدیر مالی – اداری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران - 1372 لغايت 1372
 • مدیر مالی - اداری شرکت حمل ونقل بین المللی صنایع - 1375 لغايت 1377
 • مدیر مالی واداری وقائم مقام مدیر عامل شرکت تولیدی و بهداشتی ارغوان نو - 1377 لغايت 1381
 • مدیر مالی واداری وقائم مقام مدیر عامل شرکت تولیدی مواد غذایی عطش رود - 1381 لغايت 1385
 • کارشناس امور مالی و اداری شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن - 1385 لغايت 1386
 • مدیر مالی و اداری شرکت مسکن گستر - 1386 لغايت 1389
 • معاونت مالی و اداری شرکت تیسا کیش - 1389 لغايت 1394
 • مدیر مالی شرکت هواپیمایی کیش ایر – 1395 لغايت 1396
 • مشاور مالی شرکت هواپیمایی کیش ایر – از دیماه 1396 تاکنون
 • مشاور مالی و مالیاتی شرکتهای مهندسین مشاور صفا منش و همکاران، شرکت مهندسین مشاور پژوهش، طرح و محیط
 • صاحب امتیاز اموزشگاه حسابداری ارقام