درباره ما

مديران ارشد

مديران ارشد نام و نام خانوادگي: علي عسگري

سمت: مدير حراست

متولد: سال - شمسي

سوابق تحصيلي: -

آدرس پست الكترونيك:

مهارت‌ها


سوابق حرفه‌اي