درباره ما

مديران ارشد

مديران ارشد نام و نام خانوادگي: بيژن بروفه

سمت: مدير ايمني و سوانح پرواز

متولد: سال ١٣٣٤ شمسي

سوابق تحصيلي: ديپلم رياضي – کارشناسي علوم هوانوردي

آدرس پست الكترونيك: B r o o f e h @ navidair.ir

مهارت‌ها
 • داراي گواهينامه ATPL (Instrument Rating) بشماره 1758 از سازمان هواپيمايي کشوري
 • دوره خلباني هليکوپتر 205، خلباني هليکوپتر 206 ، خلباني هليکوپتر 209، خلباني هليکوپتر 212 ، خلباني MIL171
 • دوره استاد خلباني
 • دوره سر استاد خلبان استاندارد پرواز
 • دوره روش تدريس MOI1369
 • دوره ايمني پرواز در کشور پاکستان 1983 ميلادي
 • داراي بيش از ٢٦٠٠ ساعت پروازي
 • معتمد و نماينده منتخب سازمان هواپيمايي کشوري در زمينه ايمني و عمليات فرودگاه‌هاي بالگرد
 • دوره Dangerous Goods-cat7 از مرکزآموزش Iran Air
 • دوره Dangerous Goods-cat10 از دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري
 • دوره Quality Management System از شرکت Moody
 • دوره Internal Auditor Course & examination از شرکت Moody International
 • دوره Sea Survival
 • دوره HF/CRM Course
 • دوره Safety Management System-SMS
 • دوره آموزش کامپيوتر در جهاد دانشگاهي


سوابق حرفه‌اي
 • سال ١٣٨٤ با ٣٢ سال خدمت و تجربه پروازي از هوانيروز بازنشسته گرديده، و از دي ماه همان سال بعنوان مدير ايمني شرکت هليکوپتري نويد مشغول انجام وظيفه گرديد.


تاليفات
 • در دومين همايش ايمني هوانوردي کشور، مقاله‌اي تحت عنوان «ايمني رواني» از نامبرده ارائه که در کتاب مقالات دومين همايش ايمني هوانوردي کشور چاپ گرديده است.
 • از نامبرده مقاله‌اي تحت عنوان «سانحه ديگر قسمت و تقدير نيست» در مجله نگاه برتر شرکت هواپيمايي آسمان چاپ و منتشر گرديده است.
 • نگارش و ترجمه مقالات بسياري با موضوعات مختلف ايمني، که در نشريات هوانيروز، هليکوپتري نويد و ساير شرکت‌هاي هليکوپتري چاپ گرديده است.