رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی یزد
يكشنبه 3 دي 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در یزد دو نفر مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات