رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی همدان
يكشنبه 3 دي 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در زنجان (طارم) یک مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات