رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی زنجان
پنجشنبه 7 دي 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در زنجان یک نفر بیمار قلبی از طارم ویک نفر بیمار را از قیدار به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات