رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

جابجایی اشخاص مهم
پنجشنبه 7 دي 1396
یک فروند هلی کوپتر (VIP ) معاون اول ریاست جمهوری و هیات همراه را بمنظور بازدید از شهرمشهد انتقال دادند.
منبع خبر: معاونت عملیات