پشتيباني فني

قطعات


[image] شرکت خدمات هلیکوپتری نویـد مساحتـی بالغ بر 150 متر مربـع برای تعمیر قطعـات اختصاص داده است. این شرکت قادر به انجام تعمیرات بر روی قطعات هلیکوپترهای Bell-205 و Bell-412 و Mi-171 می‌باشد.