رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

دیدار مدیر عامل شرکت پشتیبانی ونوسازی هلیکوپترهای ایران با سرپرست شرکت هلی کوپتری نوید 6 تير 1397
دیدار مدیر عامل شرکت پشتیبانی ونوسازی هلیکوپترهای ایران با سرپرست شرکت هلی کوپتری نوید
روابط عمومی
بازدید دبیر کل محترم جمعیت از شرکت هلی کوپتری نوید 27 خرداد 1397
بازدید دبیر کل محترم جمعیت از شرکت هلی کوپتری نوید
روابط عمومی
امداد رسانی در کرج 27 خرداد 1397
امداد رسانی در کرج
معاونت عملیات
برگزاری کلاس refresh course استفاده از سیستم hoist و اسلینگ 21 خرداد 1397
برگزاری کلاس refresh course استفاده از سیستم hoist و اسلینگ
ریاست ایستگاه خلیج
امداد رسانی در کرج 18 خرداد 1397
امداد رسانی در کرج
روابط عمومی
امداد رسانی در ارتفاعات طالقان 18 خرداد 1397
امداد رسانی در ارتفاعات طالقان
روابط عمومی
پرواز بر فراز کوه دنا 18 خرداد 1397
پرواز بر فراز کوه دنا
معاونت عملیات
امداد رسانی در شهرکرد 18 خرداد 1397
امداد رسانی در شهرکرد
معاونت عملیات
امداد رسانی در زنجان 18 خرداد 1397
امداد رسانی در زنجان
معاونت عملیات
امداد رسانی در علم کوه 17 خرداد 1397
امداد رسانی در علم کوه
معاونت عملیات
پروازبر فراز دنا 17 خرداد 1397
پروازبر فراز دنا
معاونت عملیات