رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی زنجان
جمعه 10 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقردر منطقه ، هشت نفر مجروح تصادفی در رشت خانه همدان را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات شرکت خدمات هلی کوپتری نوبد