رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی خرم آباد
پنجشنبه 23 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در خرم آباد چهارنفر مجروح حادثه قطار را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات