رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی آبادان
جمعه 24 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در اهواز یک نفر بیمار را از آبادان به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات