رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی کرج
دوشنبه 27 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در کرج سه نفر مجروح تصادفی را از ری زمین به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات