رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی کرج
سه شنبه 28 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در کرج یک نفر مجروح را بصورت اورژانس از طالقان به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات