رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

برگزاری دوره های istar , SIMs
شنبه 1 مهر 1396
از روز شنبه 1396/07/01 دوره تجزیه تحلیل پیشرفته اطلاعات و داده های ایمنی با حضور استاد M.Merens مدرس کمیته هوانوردی ایکائو از کشور کانادا در محل سازمان هواپیمایی کشور بر گزار می گردد .
منبع خبر: شرکت خدمات هلی کوپتری نوید