رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی زنجان
چهارشنبه 8 آذر 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در زنجان یک مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: شرکت خدمات هلی کوپتری نوید