رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی زنجان
شنبه 25 آذر 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در زنجان دو نفر بیمار قلبی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات