رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی همدان
جمعه 1 دي 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در منطقه یک نفر ضربه مغزی و یک نفر کو هنورد را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات