رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی کرج
شنبه 2 دي 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در کرج سه نفر مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات