رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی همدان
جمعه 25 اسفند 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر درهمدان چهار مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات