رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی زنجان
جمعه 25 اسفند 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در زنجان (طارم) یک بیمار قلبی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات