پشتيباني فني

كليات


[image] شرکت خدمات هلیکوپتری نوید در طول ٢٣ سال خدمت پروازی، در حال رسیدن به مرز ٣٠٠٠٠ ساعت پرواز با انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری و امور عملیاتی می‌باشد. امکانات تعمیر و نگهداری این شرکت در ایستگاه تهران است، مجموعه تعمیر و نگهداری شامل دو آشیانه برای هلیکوپترها با مساحت ٤٠٠٠ متر مربع می‌باشد. آشیانه‌ها، بخش مدیریت مهندسی و کارگاه‌ها در یک مجموعه کامل و مجهز به هم قرار دارد. پرسنل بخش مهندسی بالغ بر ١٠٠ نفر می‌باشند که از این تعداد حدود ٧٠ نفر آن را مهندسین متخصص تعمیر و نگهداری تشکیل می‌دهند.