تاريخچه

رشد و توسعه صنعت حمل و نقل در
کشور و در سال‌هاي پس از انقلاب و دوران سازندگی و سپردن امور به بخش خصوصي، اين
امكان را براي تعدادي از مديران كشور فراهم آورد تا با تاسيس شركتي غير دولتي در
جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات هليكوپتري در سطح مملكت اقدام نمايند. شركت
نويدتك ازنيمه دوم سال ١٣٧١ با هدف انتقال تكنولوژي و ايجاد توانايي براي تعميرات
سنگين و اورهال هليكوپترهاي شرقي، با توجه به محدوديت‌ها و دشواري‌هاي موجود
(تحريم) جهت پشتيباني به موقع از ناوگان هليكوپتري ایران فعاليت رسمي
خود را در بخش هوائي شركت مهندسي و بازرگاني نويدتك آغاز نمود.

 با ورود وسايل پرنده شركت،
هليكوپترها ابتدا در محل شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران (پنها) مستقر و
از نيمه دوم سال ٧٢ به فرودگاه پيام در مهر شهر كرج (شركت خدمات هوايي پيام)
انتقال يافتند.

در اواخر سال ٧٢ شركت با
هماهنگي مركز نمايش‌هاي هوائي وزارت دفاع موفق به برگزاري اولين نمايش هوائي
دركشور گرديد. در اين نمايش توانائيهاي انواع هليكوپترهای Mil-171,17, 8
& 26 به نمايش گذاشته شد كه مورد استقبال فراوان مسئولین و
شخصيت‌هاي نظامي و غير نظامي، ارگان‌ها و نهادهاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي
و شركت‌هاي هواپيمائي قرار گرفت و در نهايت شركت توانست نمايندگي كارخانه سازنده
هليكوپترهاي Mil-171 & 8 (ULAN UDE AVIATION) را
دريافت و يك فروند هليكوپتر Mil-171 را تحت شماره EP – NAA به ثبت رساند. در اواخر سال ٧4 شركت توانست يك فروند هليكوپتر
ميل ١٧ را به كشور وارد و شماره ثبت EP -NAB را دريافت نمايد.

در سال ٧6 شركت فعاليت خود را
با چهار فروند هليكوپتر آغاز نمود و از آن زمان تاكنون اين شركت از كاركنان ايراني
در كليه پروازهاي عملياتي استفاده نموده است. شركت خدمات هواپيمائي نويدتك در
٢٩/١١/٧٤ با شماره ثبت ١١٩٧٥٢ تاسيس و در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران
به مدت نامحدود به ثبت رسيده و بر اساس پروانه شماره١٠٧/٣٧/٩٤٢٠/١٠٠٤/٥/٥/ مورخ
٤/١١/٧٤ که بر پایه موافقت اصولی ٤٧٨٠/١٠٠٠-٤ مورخ ٢٩/٤/١٣٧٣ صادر گردید، (شرکت
هواپیمائی نویدتک) رسماً در چهارچوب قوانین و مقررات بین المللی حاکم برسازمان
هواپیمائی کشوری مجاز گردید که در زمینه‌ خدمات هوایی از جمله: حمل بار و مسافر در
داخل و خارج کشور ارائه خدمات زمینی در فرودگاه های کشور سرمایه گذاری و مشارکت در
دیگر شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی در اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع
خدمات هوائی مربوط باشد، فعالیت نماید. همزمان با ارائه خدمات پروازی، اجرای
برنامه‌های آموزشی جهت تامین کادر تخصصی پروازی و فنی با هدف بالا بردن رده
تعمیراتی و خودکفائی تخصصی مد نظر قرار گرفت و توانست درسال ١٣٨١ برای اولین بار
اورهال هلکیوپتر Mil-171 را با مشارکت کارخانه هلیکوپتر
سازی Ulan-Ude در ایران انجام دهد. 

از سال ٢٠٠٣ ارائه خدمات پروازی
روی دریا (Off Shore) با استفاده از هلیکوپترهای
Bell-212 در مناطق دریایی خلیج فارس (برای شرکت نفت فلات
قاره) آغاز نمود و موفق شد در مدت چهارسال حدود ٨٠٠٠ ساعت پرواز روز و شب در دریا
انجام دهد. همچنین بر اساس مصوبه هیات مدیره‌، طی نامه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها به
شماره ٢٢١٧-٦٩ مورخه ٣/٨/٨٣ ، نام شرکت از هواپیمائی نویدتک به شرکت هواپیمائی
نوید تبدیل و سپس به دستور سازمان هواپیمائی کشوری به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ ١/١٢/٨٦ به شرکت خدمات هلیکوپتری نوید تغییر و هم اکنون با این
نام به فعالیت خود ادامه می دهد. از
ابتدای سال ٨٦ کلیه امتیازات و امکانات این شرکت توسط جمعیت هلال احمر جمهوری
اسلامی ایران از صاحبان قبلی خریداری و در حال حاضر یکی از شرکت‌های خصوصی زیر
مجموعه هلال احمر می‌باشد که پروازهای خود را بارعایت مقررات سازمان هواپیمائی
کشوری ایران انجام می‌دهد و مسئولیت پشتیبانی امداد هوائی سازمان جمعیت هلال احمر
جمهوری اسلامی ایران را در سراسر کشور با تعداد ٢4 فروند هلی کوپتر بعهده دارد. شرکت
خدمات هلیکوپتری نوید با کادر پروازی و فنی و مجرب و متخصص، با برخورداری از
تجربیات هواپیمائی بازرگانی در سطح استاندارهای بین المللی، می‌تواند سرویس‌های
مطمئن و سریعی را با کیفیت بالا به مشتریان ارائه داده و به لطف خداوند از آغاز
فعالیت خود تاکنون با رعایت استانداردهای 
سازمان هواپیمائی کشوری کارنامه ای درخشان با بیش از ٣٠٠٠٠ ساعت پرواز با
انواع هلیکوپترها همراه با اصول مشتری مداری را در سابقه تخصصی محفوظ دارد .