مناطق تحت پوشش امدادی

شرکت هلیکوپتری نوید کلیه ماموریت ابلاغی جمعیت هلال
احمر، وزارت بهداشت و همچنین ماموریت های خود را در 9 ایستگاه در سطح کشور انجام
می دهد.

1- آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان (1 فروند میل، 1 فروند 412)

2- تهران، سمنان، قم، قزوین، البرز (1 فروند میل، 1 فروند 412)

3- مازندران، گلستان، گیلان (1 فروند میل، 1 فروند 412)

4- خراسان رضوی، شمالی، جنوبی  (1 فروند میل، 1 فروند 205)

5- کرمان، سیستان و بلوچستان (1 فروند میل، 1 فروند 205)

6-شیراز، بوشهر، هرمزگان، یاسوج  (1 فروند میل، 1 فروند 412)

7- اهوا، لرستان، ایلام (1 فروند میل، 1 فروند 412)

8- کرمانشاه، کردستان، همدان (1 فروند میل، 1 فروند 205)

9- یزد، اصفهان، شهرکرد  (1 فروند میل، 1 فروند 412)