معرفی مدیران شرکت

مدیر عامل

كاپيتان رسولي

معاون اداری مالی

دکتر محمدزاده

مدير تضمين كيفيت

مهندس گوردزي

مدیر آموزش

كاپيتان فیض الله پور

معاون فنی و مهندسی

مهندس خدابنده لو

مدير ايمني

كاپيتان بروفه

مدیر استاندارد و یکنواختی

كاپيتان محمودی

معاون عملیات پروازی

كاپيتان نتاج

معاون حراست

دورنگار: 02144635700

اسکرول به بالا